Římskokatolická církev v Liberci

www.rkc-lbc.cz
 
 
 
 
Arciděkanství Liberec
Adresa
ŘmK farnost - arciděkanství
Kostelní 7
Liberec 1
460 01
Správce farnosti
P. Radek Jurnečka
Telefon
485 108 506
Číslo účtu
2102188576/2700
Farnost Liberec - Rochlice
Adresa
Na Perštýně 15
Liberec 4
460 01
Správce farnosti
P. Bartoloměj Pavel Černý OFM
Telefon
485 104 670
Farnost Liberec - Ruprechtice
Adresa
ŘmK farní úřad Ruprechtice
Vrchlického 81
Liberec 14
460 14
Správce farnosti
P. Jeroným František Jurka OFM
Telefon
485 121 293
Farnost Vratislavice
Adresa
ŘmK farní úřad Vratislavice
Tanvaldská 51
Liberec 30 - Vratislavice
463 11
Správce farnosti
P. Radek Jurnečka
Telefon
739 381 215
Číslo účtu
2106374915/2700
 
     
 
2002-2022 www.rkc-lbc.cz